Det är vi som är Slåtterfolket

Ett samspelt slåtterlag bestående av enskilda entreprenörer med lieslåtter och ängsskötsel som gemensam nämnare. Laget har erfarenhet av mångsidig lieslåtter på såväl stagghed som örtrik ängsmark och kan erbjuda ett professionellt utfört arbete inom ett flertal olika kompetensområden.

Välkommen!