OM OSS

Slåtterfolket är verksamma i Dalarna och Stockholm och tar sig an små som stora projekt inom naturvård, lieslåtter, hässjning, slåtterkurser och hamling.

Samtliga Slåtterfolk har genomfört, och är diplomerade i, Länsstyrelsen Dalarnas tre veckor långa utbildning i ängsskötsel på ett tjugotal olika ängar från norra till södra Dalarna. Kursens tonvikt låg i lieslåtter och skärpning av lie. Även hässjning och hamling ingick, liksom information om ängens historia och skötsel i äldre tider samt studier av olika typer av ängsvegetation och ängssvamp.

Tidigare uppdragsgivare är bland annat olika länsstyrelser, kommuner och privatpersoner.

Ta gärna kontakt även vid uppdrag i andra delar av landet: kanske har vi möjlighet att ta oss an uppdraget ändå, alternativt rekommendera er vidare till en entreprenör i vårt kontaktnät.