TIDIGARE UPPDRAG

ETT URVAL

Ärteråsen

En knapp kilometer från vägs ände ligger Ärteråsens fäbod i Rättviks kommun. Djurhållningen på fäboden har återupptagits och Ärteråsen är idag ett populärt turistmål. Vegetationen utgörs till största del av mager stagghed och här finns en välbevarad flora av både kärlväxter och ängssvampar.

2016 återupptogs den traditionella slåttern med lie på delar av fäboden.

Areal: 0,2 hektar 


Kvillsälen

I Kvillsälen utanför Malung finns en välbevarad fäbodmiljö. Fäboden är en av de större i Malung och här finns flertal hotade kärlväxter och ängssvampar.

2016 återupptogs traditionell slåtter med lie på ett par av de högst prioriterade ytorna.


Areal: 0,5 hektar


Tyrsberget

En knapp mil söder om Björbo i Gagnefs kommun ligger fäboden Tyrsberget som brukats in på 1970-talet. Idag finns inga djur på fäboden, men 2013 återupptogs slåtter med lie.

Lokalen, som hyser ett flertal hotade arter av ängssvampar, var 2013 något igenväxt och insatserna har gett en tydlig positiv respons på ängsvegetationen.

Areal: 0,6 hektar